ANUNTURI IMOBILIARE DIN JUDETUL TAU!

CONVERTOR VALUTAR

Apartamente

Alegeti valuta de schimb pentru a realiza conversia

LEI
in


1 USD = 4.1224
1 EURO = 4.8583
1 CHF = 4.5057 19-04-2021

 
 
SUGESTII

Important de reţinut de către vânzători !

          În afara costurilor aferente obţinerii documentelor necesare vânzării (şi aici ne referim la documentaţia cadastrală, intabulare, cheltuieli de întreţinere etc.) în obligaţia vânzătorului mai intră şi plata impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

          Redăm în continuare un extras din Legea 571/2003 actualizată – Codul Fiscal

    "Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"

          Art. 771. - (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel:

 

                    a)pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
                              - 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

                              - peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei 

                    b)pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o data mai mare de 3 ani
                              - 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
                              - peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

 

          (2) Impozitul prevăzut la alin. (1) nu se datorează în următoarele cazuri:

                    a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;

                    b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude si afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum si între soţi.

           (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1), daca succesiunea este dezbătută si finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

 

          (4) Impozitul prevăzut la alin. (1) si (3) se calculează la valoarea declarată de parţi în actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la aceasta valoare.

 

          (5) Camerele notarilor publici vor actualiza, o data pe an, expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

 

          (6) Impozitul prevăzut la alin. (1) si (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii . …”
 

inapoi


 

Va multumim pentru feedback-ul trimis. In maxim 24 ore vom raspunde pe adresa de e-mail mentionata daca este cazul:Nume*:
E-mail:
Mesaj:
 

Despre Noi | Termeni si conditii | Contact | lista rss(bursa de locuinte) Rss

Copyright © 2007 Toate drepturile rezervate